Varis tekrarlar mı?

Tedavi sonrası varis tekrarlar mı?

Tedaviden sonra "varis tekrarlar mı" en çok sorulan sorulardan biridir. Bu konuda varis tedavisi olan ve olmayan herkes bu konuda farklı şey duymuştur. Öncelikle varisin tekrarlamasından ne anladığımızı bilmemiz gerekir.

Tekrarlayan varis aslında tedavisi yapılan kaybolan varislerin (aynı ya da başka bölgede) tekrar oluşmasıdır. Varisin tekrarlaması büyük varislerde ve kılcal varislerde farklı olduğu için ayrı ayrı açıklanması daha faydalı olacaktır. Varis ameliyatı sonrası tekrarlama daha sıktır.   

Büyük varislerde tedavi sonrası tekrarlama:

Büyük varislerde modern tedavinin temeli öncelikle varisi değil, varise neden olan kaynak damarı (safen damarı ya da perforan damar) tedavi etmektir. Dışarıdan görülen varisler bu tedaviyle tümüyle kaybolabilir ya da ek küçük tedavi gerekebilir. Damar içi lazer ya da RF gibi yöntemlerle varise yol açan damarı tedavi ettiğimiz zaman varisin bir daha tekrarlaması son derece zordur. Genel bildirilen 5 sene sonra hastaların %5'inde yeniden varis çıkabilir. Tekrar olsa da eskisinden çok daha az olur ve tekrarlayan varisler ek tedavilerle yok edilebilir.  

Büyük varisler tedavi sonrası tamamen kapanırsa genellikle tekrarlamaz, ama bir başka bölgede varis çıkması tedaviden ayrı bir durum da olabilir. Başka yerde çıkan varisler tedaviden ayrı olsa da halk arasında bu varisin tekrarlaması gibi algılanır. 

Orta boy varislerde tekrarlama:

Orta boy ya da ağ şeklinde olan retiküler varisler bacakta her yerde olabilir ama diz arkasında sıktır. Tedavisi oldukça kolaydır. Kapandıktan sonra o varislerde hemen hiç bir zaman tekrarlamaz. Ancak ilerde bir başka yerde buna benzer varisler çıkabilir. Çünkü orta boy ve kılcal varisler tedavi edilir ama kaynağı kurutulamaz (Halbuki büyük varislerde tedavi bu varisleri oluşturan kaynağı da tedavi ettiği için tekrarlama çok seyrektir). 

Kılcal damarlarda tekrarlama:

Kılcal damarlarda durum orta boy varislere benzer. Kılcal varisler skleroterapi ile tedavi edilir. Bu tedavi son derece etkili bir tedavidir. Ancak tedavi edilen her 10 damarın yaklaşık 6 tanesi (yani toplamın %60'ı) tedavi sonrası kaybolur, gerisi aynı şekilde kalacaktır. Buna tekrar demiyoruz. Bu tedavinin etkinliği bu kadardır. Kılcal damarların tek seansla tümüyle bitirilmesi imkansız gibidir. Her zaman birden çok tedavi seansı gerekecektir. 

Tedavi sonrası kapanan kılcal varisler tekrar açılmaz. Ancak kapanmayan ya da tedaviden etkilenmeyen kılcal varisler olacaktır ve bunlar için ek tedavi gerekecektir. 

Tedavi edilen her on kişinin birinde tedavi edilen bölgenin komşuluğunda çok ince yeni kılcal varisler çıkabilir. Bu genellikle ilk bir ayda olur. Yeni çıkan bu kılcal varislerin bir kısmı kendiliğinden kaybolabilir ama bir kısmı için yeni skleroterapi gerekebilir. Bu durum tamamen tedaviye ait bir sorundur.  

Büyük varislerde olduğu gibi kılcal varislerde de tedaviden aylar sonra başka yerlerde ya da diğer bacakta yeni varisler çıkabilir. Bu varisin tekrarlaması değil bacaklarda yeni varislerin oluşmasıdır. Çünkü özellikle gençlerde tedaviden sonra tedavi edilen bölgelerin dışında yeni kılcal varisler çıkabilir. Bunu önlemek mümkün değildir. 

Tekrarlayan varis tedavi edilebilir mi? 

Ameliyatsız yöntemlerle varisin tekrarlama ihtimali oldukça az, ameliyat tedavisi sonrası ise biraz daha fazladır. İster ameliyat sonrası ister diğer tedaviler sonrası olsun, tekrarlayan varis her zaman tedavi edilebilir. 

Variste tekrar tedavi ne zaman düşünülür?

  1. Varis tedavi edilmiş, varisin oluşturduğu sorunlar düzelmiştir. Ancak bir süre sonra varisler tekrar oluşmuştur.
  2. Tedavi sonrası damarlar belirgin azalmış ancak tam kaybolmamıştır. Geri kalan damarların bitirilmesi için tekrar tedavi yapılabilir.

Tedavi edildikten sonra tekrar ya da nüks varis, ameliyat tedavisi sonrası daha sık görülür. Ameliyatsız tedavi sonrası tekrar çok daha seyrektir (5 yıl sonra %5 kadar).

Varis tedavisi tekrarlanabilir mi? Kaç kere tedavi olabiliriz?

Tedavi her zaman tekrarlanabilir ve bunun bir sınırı yoktur.

Tekrar tedavide:.

  1. Büyük varis oluşturan ana damarın tam kapanmamıştır (safen toplardamarı). 
  2. Dışarıdan gözle görülen büyük, orta boy ya da kılcal damarlar tam kaybolmamıştır. 

Dışarıdan gözle görünene varisler genellikle skleroterapi (iğne tedavisi) yöntemi ile tedavi edilir. Bu genellikle lazer yapıldığı anda olur. 

Kılcal varisler yoğunsa zaten tek tedavi seansında bitirilmesi zordur. Ek tedavi gerektiği sürece tedavi devam edebilir.

İster varis ameliyatı, ister lazer tedavisi gibi ameliyatsız tedaviler sonrasında olsun, tekrarlayan ya da tam düzelmeyen varislerin tümü tekrar tedavi edilebilir.

Ameliyat sonrası varis tekrarlar ise ameliyatsız yöntemlerle tedavi çok daha etkilidir.